Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 11, Sayı 2, Aralık 2020 / Volume 11, Number 2, December 2020

Araştırma / Research Articles

 
Yazarlar için Bilgiler

THE IMPACT OF INTERNATIONAL AID ON ECONOMIC GROWTH OF AFGHANISTAN / ULUSLARARASI YARDIMLARIN AFGANİSTAN’IN EKONOMİK BÜYÜMESİNE ETKİSİ

 
Notes for Contributors

 

 
Sayılar/Issues OWNERSHIP STRUCTURE AND MISSION-VISION RELATIONSHIP IN PRESS ORGANIZATIONS: AN ANALYSIS ON THE NATIONAL NEWSPAPERS PUBLISHED IN TURKEY / BASIN KURULUşLARINDA SAHİPLİK YAPISI VE MİSYON-VIZYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN ULUSAL GAZETELER ÜZERINE BİR ANALİZ
 
 
     
  A RESEARCH ON DETERMINING ATTITUDES OF THE PUBLIC TEACHERS TO THE PERFORMANCE EVALUATION AND PERFORMANCE EVALUATION REGULATION DRAFT / KAMU ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
 
     
  USA’S LIBYA POLICY IN THE ARAB SPRING AND ITS AFTERMATH / ARAP BAHARI VE SONRASINDA ABD’NİN LİBYA POLİTİKASI