Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 11, Sayı 1, Haziran 2020 / Volume 11, Number 1, June 2020

Araştırma / Research Articles

 
Yazarlar için Bilgiler

DYNAMIC AID-GROWTH RELATIONSHIP IN NIGERIA: A TWO-GAP APPROACH / NİJERYA’DA DIŞ YARDIM VE BÜYÜME ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİ: GAP YAKLAŞIMI

 
Notes for Contributors

   

 
Sayılar/Issues

GENERATIONAL CHANGE IN BUSINESS OWNERS’ SOCIALTIES: THE CASE OF TURKEY1 / İŞLETME SAHİPLERİNİN SOSYAL BAĞLARININ KUŞAKSAL DEĞİŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 
     
 

AN EVALUATION OF POLITICIANS’ ATTITUDES TOWARDS THE
POLITICAL SYSTEM: THE CASE OF EIGHTH-TERM MEMBERS OF THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS ASSEMBLY / POLİTİKACILARIN HÜKÜMET SİSTEMİ TUTUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SEKİZİNCİ DÖNEM CUMHURİYET MECLİSİ
ÜYELERİ ÖRNEĞİ

 
     
  A RESEARCH ON LIBRARIANS VIEW OF PROFESSIONAL ETHICS PRINCIPLES: ANKARA UNIVERSITY LIBRARY'S EXAMPLE / KÜTÜPHANECİLERİN MESLEKİ ETİK İLKELERİNE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÖRNEĞİ  
     
  THE REFLECTION OF GAME CULTURE IN DIGITAL MEDIA: AN ANALYSIS ON “ADVERGAMING” CONTENT / OYUN KÜLTÜRÜNÜN DİJİTAL MEDYADA YANSIMASI: “ADVERGAMİNG” İÇERİKLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ