Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 12, Sayı 1, Haziran 2021 / Volume 12, Number 1, June 2021

Araştırma / Research Articles

 
Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors INVESTIGATING OKUN’S LAW IN SAARC COUNTRIES: AN ARDL APPROACH / SAARC ÜLKELERİNDE OKUN YASASININ İNCELENMESİ: ARDL YAKLAŞIMI
 
 
Sayılar/Issues    
  THE MEDIATING ROLE OF CULTURAL TIGHTNESS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION CLIMATE AND INNOVATIVE BEHAVIOR / İLETİŞİM İKLİMİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞ İLİŞKİSİNDE KÜLTÜREL SIKILIĞIN ARACILIK ROLÜ
 
 
     
  GREEN BUDGET PRACTICES AND TRNC EVALUATION / YEŞİL BÜTÇE UYGULAMALARI VE KKTC DEĞERLENDİRMESİ
 
 
     
 

RE-CULTURING OR DE-CULTURING OUR CLASSES?: THE INTEGRATION OF THE TARGET CULTURE INTO EFL CLASSROOMS / SINIFLARIMIZI MI, KÜLTÜRDEN ARINDIRMAK MI?: HEDEF KÜLTÜRÜN EFL SINIFLARINA ENTEGRASYONU

 
     
 

COMPARISON OF IRT MODELS WITH DIFFERENT GUESSING PARAMETERS /
FARKLI TAHMİN PARAMETRELERİ İLE MTK MODELLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

 
     
  THE REFLECTION OF EDUCATION REFORMS AT THE EARLY TURKISH REPUBLIC PERIOD IN COMPARATIVE CARICATURES / ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE EĞİTİM ALANINDA YAPILAN REFORMLARIN KARŞILAŞTIRMALI KARİKATÜRLERE YANSIMASI
 
 
     
  EDWARD SAID AND TO RECONSIDER HIS “ORIENTALISM” / EDWARD SAID VE 'ŞARKİYATÇILIK' ADLI ESERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK