Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 13, Sayı 2, Aralık 2022 / Volume 13, Number 2, December 2022

Araştırma / Research Articles

 
Yazarlar için Bilgiler

A STUDY ON PRIVATE AND CIVIL SERVANTS IN TRNC TO DETERMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AT WORK AND ALEXITHYMIA / İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDETİN ALEKSİTİMİ İLE İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KKTC’DE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Notes for Contributors    
Sayılar/Issues “INDIVIDUALISM-COLLECTIVISM” AS A CULTURAL DIMENSION AND
THE STUDIES IN TURKEY / KÜLTÜREL BİR BOYUT OLARAK “BİREYCİLİK - TOPLULUKÇULUK” VE TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR

 
 
     
  INVESTIGATION OF THE BURNOUT LEVEL OF THE PARENTS WHOSE
CHILDREN CONTINUE THE INCLUSIVE CLASS ACCORDING TO
DIFFERENT VARIABLES / ÇOCUĞU KAYNAŞTIRMA SINIFINA DEVAM EDEN
EBEVEYNLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

 
 
     
  TURKISH INTELLECTUALS IN TRANSITION: AN ANALYSIS OF THE NEWS AND COLUMNS OF CONSERVATIVE NEWSPAPER TASVIR-I EFKAR ON THE 1940 GREEK RESISTANCE /
TÜRK ENTELEKTÜELLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ: MUHAFAZAKAR TASVİR-İ EFKAR
GAZETESİ’NDE 1940 YUNAN DİRENİŞİ HAKKINDA YAYINLANAN YAZILAR ÜZERİNDEN BİR OKUMA
 
     
 

ENERGY SECURITY POLICIES IN TURKEY-EU RELATIONS / TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ENERJİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI