Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 13, Sayı 1, Haziran 2022 / Volume 13, Number 1, June 2022

Araştırma / Research Articles

 
Yazarlar için Bilgiler

THE EFFECTS OF THE NATIONALIST CURRENT ON THE OTTOMAN STATE: MONTENEGRO’S INDEPENDENCE / MİLLİYETÇİLİK AKIMININ OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ: KARADAĞ’IN BAĞIMSIZLIĞI

 
Notes for Contributors    
Sayılar/Issues EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIORAL GROUP THERAPIES IN ADULTS WITH SOCIAL ANXIETY DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW / TOPLUMSAL KAYGI BOZUKLUĞU OLAN YETİŞKİN BİREYLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUP TERAPİLERİNİN ETKİLİLİĞİ: BİR SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME  
     
 

THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN PEACE-BUILDING IN CYPRUS: LESSONS FROM UNDP AND UNFICYP / KIBRIS'TA BARIŞIN İNŞASINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN (BM) ROLÜ: UNDP VE UNFICYP ÖRNEKLERİ

 
     
 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN FOOD PREFERENCES, DARK TRIAD and PERSONALITY BELIEFS / YİYECEK TERCİHLERİ, KARANLIK ÜÇLÜ ve KİŞİLİK
İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 
     
  DETERMINANTS OF RESIDENTS’ QUALITY OF LIFE IN NEIGHBOURHOODS OF MINNA METROPOLIS, NIGER STATE, NIGERIA / MINNA METROPOLİS MAHALLELELERİ SAKİNLERİNİN YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLEYİCİLERİ, NİJER EYALETİ, NİJERYA