Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 14, Sayı 2, Aralık 2023 / Volume 14, Number 2, December 2023

Araştırma / Research Articles

 
Yazarlar için Bilgiler

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT RATINGS AND COUNTRY RISKS IN GREECE: INSIGHTS FROM POLITICAL AND ECONOMIC FACTORS / YUNANİSTAN ÖRNEĞİNDE KREDİ NOTLARI İLE ÜLKE RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: POLİTİK VE EKONOMİK FAKTÖRLERDEN ANALİZLER

 
Notes for Contributors    
Sayılar/Issues

THE IMPORTANCE OF ORGANISATIONAL COMMUNICATION IN PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION / FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖNEMİ

 
     
 

INVESTIGATION OF THE JOB SATISFACTION, MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF ACADEMICS / AKADEMİSYENLERİN İŞ DOYUMU, MOTİVASYONU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 
     
 

LOOKING AGAIN TO THE GENEVA TALKS DOCUMENTS IN THE US ARCHIVES AFTER 60 YEARS / 60 YIL SONRA ABD ARŞİVLERİNDEKİ CENEVRE GÖRÜŞMELERİ BELGELERİNE YENİDEN BAKMAK

 
     
 

THE QUALITY OF ‘20-YEAR-OLD’ DEMOCRACY IN NIGERIA: FROM AUTHORITARIAN TO DEMOCRATIC HYBRIDITY? /  NİJERYA’DA ‘20 YILLIK’ DEMOKRASİNİN NİTELİĞİ: OTORİTERLİKTEN DEMOKRATİK MELEZLİĞE DOĞRU MU?