Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 10, Sayı 2, Haziran 2019 / Volume 10, Number 1, June 2019

Araştırma / Research Articles

  

  Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye ve Yaratıcılık: Çok Düzeyli Analiz

 

  Authentic Leadership, Psychological Capital and Creativity: Multi Level Analysis

 

  Hakan Dinçer, Akif Tabak, Yeşim Koçyiğit
111

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors

   Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik Özellikleri: X ve Y Kuşağı  
  Bağlamında Nitel Bir 
Araştırma
 

  Expected Features of Leadership From Political Leaders: A Qualitative Research in 
  the Context
of X and Y Generations

 
 
Hidaye Aydan Bilgilier, Büşra Çetin

 


135

 

Sayılar/Issues    
 

  Uygulamalı Bilimler Okullarında Maliye Eğitiminin Yeri

 

  The Place of Public Finance Education in Applied Sciences School

 

  Murat Aydın

152

 

     
 

  Political Stakes and the Changing Patterns of Elections in Nigeria: A 
  Comparative Assessment of the 2015 and 2019 Presidential Elections

 

  Nijerya’daki Siyasi Riskler ve Değişen Seçim Kalıpları: 2015 ve 2019 
  Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi

 

  Cemal Yorgancıoğlu, Dingji Maza Kangdim

175

 

     
 

  Duyular ile Sinemayı Algılamak: ‘Ölüm Nedir?’ Sorusuna Cevap “Enter   
  The Void”

 

  Perceiving Cinema With The Senses an Answer To ‘What is Death?’: “Enter The
  Void”

 

  Tuba Çetinbaş

199

 

     
  Değerlendirme / Review Articles    
 

  Uluslararası Beyin Göçü Hareketleri Bağlamında Türkiye’deki Beyin
  Göçünün Durumu

 

  Status of Brain Drain in Turkey Within The Context of International Brain Drain  
  Movements

 

  Eren Alper Yılmaz

220