Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
  Cilt II, Sayı II, Aralık 2011/ Volume 2, Number 2, December 2011
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board 1. Fonksiyonel Maliye Politikası

Orhan Şener

3

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors 2. The Study of Individual Action and The Pillars of The Austrian School of Economics

Momtchil Karpouzanov

16

 

Sayılar/Issues    
  3. Testing Import-Led Growth Hypothesis in North Cyprus: An Empirical Investigation From Cointegration and Causality Tests

Salih Katırcıoglu ve Elif Katırcıoğlu

27

 

     
  4. Should Marxısm Be Forgotten?

Umut Arık

39

 

     
  5. Kıbrıs Sorunu Paradoksunda Görsel Kültür Ortaklığı ve İki Toplum

Özlem Salman Günalp

50

 

     
  6. Osmanlı’da Batı Dillerine Ait Sözlükler

Osman Erciyas

70

 

     
  7. The Effects of Pre-Reading Activities in Efl Classes on Students’ Reading Comprehension

Hasan Bilokcuoğlu

79

 

     
  8. Söylenceden Düşünbilime Kıbrıs’lı Afrodit- Hesiodos’tan Proklos’a Bir Aşk ve Güzellik Tanrıçasının Öyküsü

Didem Demiralp

98