Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
  Cilt IV, Sayı II, Aralık 2013/ Volume 4, Number 2, December 2013
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board 1. Prekarya Geceleri: 21. Yüzyıl Dünyasında Geleceği Olmayan Beyaz Yakalıların Rüyası

Aslı Vatansever

1

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors 2. Özbek Köyü Taş Ocağı Eyleminin, Habermas’ın Kamusal Alan Kavramlaştırması Bağlamında Değerlendirilmesi

Şakir Eşitti ve Mehmet Işık

21

 

Sayılar/Issues    
  3. KKTC Karpaz Bölgesi Çevre Sorunları ve Bilinci Üzerine  Bir Çalışma

Kaan Kutlay ve Okan Veli Şafaklı

43

 

     
  4. Quality Assurance or Assuring Quality: The Experience of Turkish Higher Education  on Bologna Process and QA

Figen Arkın

55

 

     
  5.  The Importance of Body Language in Intercultural Communications

Fatma Özüorçun

ReviewArticle/İnceleme

70

 

 

     
  6.  A Review of Research on the Effects of Teaching Pedagogy: Controversies in the Area

Emre Debreli

82