Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board  

1.  Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yapılan Eğitim Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi                                                                                                             1

     Zülküf Ayrangöl ve Mustafa Tekdere

2.  Gelecek 10 Yıl İçerisinde İnsan Kaynaklarının Yüzleşeceği Zorluklar            31

      Hakan Erkal, Tamer Keçecioğlu, Mustafa Kemal Yılmaz

 

3.  Ürün Portföy Planlamasında Veri Madenciliğinden Yararlanılması Üzerine Bir Çalışma                                                                                                64

     Ali Rıza İnce  ve   Mehmet Ali Alan

Review Article/İnceleme

 

4.  Kuzey Kıbrıs Özelinde Neoliberal Dönüşümün Boyutları                             78

     Emine Tahsin

5.  Kredi Derecelendirme Kuruluşları Üzerine Düşünceler                               96

    Murat Demir ve  Fehiman Eminer                                         

6.  Language Varieties: Pidgins and Creoles                                                114

    Fatma Özüorçun

 

Yazarlar için Bilgiler
Notes for Contributors
Sayılar/Issues