Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board  

Cilt 6, Sayı 1, Haziran   2015/ Volume 6, Number 1, June 2015

 

1.    Küresel Finans Krizi ve Sonrasında Dünya Merkez Bankalarının Para Politikası

Stratejileri                                                                                              1

Ece D. Erol, İbrahim Erol

 

2.    Kar Maksimizasyonu Temelli Üretim-Tutundurma Faaliyetleri Entegrasyonu:  Bir

İşletme Örneği                                                                                       15

Fatma Demircan Keskin, Miray Baybars

 

3.    John Stuart Mill ve Bireyin Özgürlüğü                                                       37

Gökhan Ak

 

4.    Tutelary Democracy in Unrecognized States                                             62

Direnç Kanol

 

5.    KKTC’de Trafik Kazaları Üzerine Bir Araştırma                                           75

Okan Veli Şafaklı, Müslüm Kaya

 

6.    Türk Atasözleri  ve Deyimlerinde Kadın İmgesi                                          93

Zihniye Okray

 

 

Yazarlar için Bilgiler
Notes for Contributors
Sayılar/Issues