Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt VII, Sayı II, Aralık 2016/ Volume 7, Number 2, December 2016

Research / Araştırma

1. Belediyelerde Hizmet Kalitesinin Servqual Analizi İle Ölçülmesi: Lefke Belediyesi Örneği

Caner Yıldırım, Okan Veli Şafaklı

 

100

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors 2. Kamu Politikası Disiplininin Kavramsal Gelişimini Bibliyometri Kullanarak Anlamak Mümkün mü? 1980-2014 Döneminin Bilimsel Haritalama Analizi

Akif Tabak, Ahmet Barbak, Talih Öztürk

117

 

Sayılar/Issues    
  3. Y Kusı ve Muhasebe Eğitimi- Durum Tespiti ve Öneriler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma

Osman Kürşat Onat, Osman Akın

144

 

     
  4. How Social Deviance is Represented and Controlled By Mass Media: A Field Study on Children's Animated Movies

 

Bahar Muratoğlu Pehlivan

162

 

     
  Review / Değerlendirme

5. Kinnock Reformları ve Avrupa Komisyonu’nda Değişim

Direnç Kanol174

 

     
  6. Ukrayna Krizi Bağlamında AB-Rusya İlişkilerinin Ekonomi Politiği

Harun Semercioğlu

188
     
 

Book Review / Kitap İnceleme

Türkiye’de Terörizmin Politik Psikolojisi

Bülent Evre

203