Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2018 / Volume 9, Number 1, June 2018

Araştırma / Research Articles

Türkiye ile ABD Florida Eyaletinin Eski ve  Yeni  Anadili  Öğretim  Programlarının  Okuma  ve Okuryazarlık Becerileri Bağlamında Çocuk Düzeyine Uygunluk Bakımından Karşılaştırılması
Ayça Cirit Gül
1

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors

Bireylerin Ağ Düzeneğindeki Yerinin Oluşmasında Lider-Üye Etkileşiminin Rolü: Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı

Çağdaş Akif Kahraman, H. Cenk Sözen, Cem Harun Meydan


12

 

Sayılar/Issues    
 

An Assesment of Perceived Stress Sources Among University Students: European University of Lefke Context

Olufisayo Akinlotu, Şenay Sahil Ertan

35

 

     
  Uluslararası Öğrencilerin Adaptasyonuna Yönelik Bir Araştırma: LAÜ Örneği
Ülgen Osmanlı
49

 

  Değerlendirme / Review Articles    
 

Varolmanın Dayanılmaz Zorluğu: Kadın Olmak
Sefa Erbaş

75

 

     
 

Liberal Düşüncede Çoğunluk İlkesi Sorunsalı
İrfan Çelik

89
  Kitap İnceleme / Book Review    
  Siyaset Psikolojisinde Durumcu ve Eğilimci Yaklaşımlar
Bülent Evre
116