Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
  Cilt IV, Sayı I, Haziran 2012/ Volume 4, Number 1, June 2013
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board 1.  Higher Education as a Battlefield: Internalisation and Globalisation as a Cold War

Figen Arkın

1

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors 2. İnternet Ortamında İşlenen Hakaret Suçları

Fehmi Şener Gülseren

15

 

Sayılar/Issues    
  3. Cinsiyete Göre Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Çalışma

Kenan Şahin

34

 

     
  4. The Use of Mother Tongue in EFL  Classrooms

Hüseyin Mahmutoğlu, Zahide Kıcır

49

 

     
  5. Benford Kanunu ve Muhasebe Denetiminde Kullanılabilirliği

Engin Boztepe

73

 

     
  6. Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi

Bekir Elmas, Çetin Akkuş, Gülizar Cengiz

84