Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board   Cilt V, Sayı I, Haziran 2014/ Volume 5, Number 1, June 2014

1. Göz Ve İktidar: “Vitrinlere Değil Gökyüzüne Bak!”                                           1

Barış Çoban

2. Sosyal Yardımlar Ve İstihdam İlişkisinin İncelenmesi: Sivas İlinde Bir              16

Alan Araştırması                                                                                         

Neslihan Arslan

3. Ceza Hukukunda Aleniyet Kavramı                                                               32

Fehmi Gülseren

4. Determinants Of Commercial Property Rental Growth in Minna, Nigeria           60

Namnso Bassey Udoekanem, James Idemudia Ighalo And Muhammad Bashar Nuhu

5. A Schematic Approach To Teaching Listening Comprehension                         76

Hasan Bilokcuoğlu

6. İlkçağ Anadolu’sunun Frigya Yöresinden Yükselen Bir Hüzün Tınısı- Antik Metinlerin Işığında Satyr Marsyas’ın Trajik Öyküsü                                             88

Didem Demiralp

Yazarlar için Bilgiler
Notes for Contributors
Sayılar/Issues