Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board  

Cilt 6, Sayı 2, Aralık   2015/ Volume 6, Number 2, December 2015 

1.

The Role of Personal And Social Factors at Impression Management's Impact on Career Success

1

 

Şebnem ASLAN , Şükrü Anıl TOYGAR, Demet Akarçay ULUTAŞ

 

 

 

 

2.

Çalışanların Performans Yönetimi Sistemini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

19

 

Koray Çıta, Tamer Keçecioğlu

 

 

 

 

3.

Determinants of Logistic Sector Innovation: Creating Common Value Nodes in Supply Chain

37

 

Serhat Burmaoğlu, Harun Şeşen, Yiğit Kazançoğlu

 

 

 

 

4.

2009-2013 Döneminde KKTC’deki Ticari Bankaların Performans Analizi

59

 

Osman Aziz Altay, Lütfi Olkan

 

 

 

 

5.

KKTC Yükseköğretim Sektörünün Performansı Üzerine Bir Değerlendirme

76

 

Engin Karabaş, Okan Veli Şafaklı

 

 

 

 

6.

2009-2015 Aralığında Açılım Süreçlerine Yönelik Siyasi Parti Söylemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

87

 

Ismet Parlak, Armağan Öztürk

 

 

 

Yazarlar için Bilgiler
Notes for Contributors
Sayilar/Issues
Hakemler/Referees in Issues