Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 8, Sayı 1, Haziran 2017/ Volume 8, Number 1, June 2017

Araştırma / Research Articles
The Effects of the Customs Union on Trade Between Turkey and European Union
Emrah Eray Akça, Harun Bal, Mirza Halit Çağlayan

1

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors

Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi’nin Panel Çoklu Yapısal Kırılma Testleri ile Analizi: BRICT Örneği

Yağmur Sağlam, Filiz Erataş Sönmez

19

 

Sayılar/Issues    
 

Natural Gas in the Eastern Mediterranean: Means of Regional Integration or Disintegration?
Ebru Oğurlu

35

 

     
  Islamophobia in France, from Racism to New Populism

İrfan Kaya Ülger, Maribel Benitez

50

 

     
 

Değerlendirme / Review Articles

 
  Dünyada ve Türkiye’de Evsizlik ve Uygulamaları

Yasin Akyıldız

67

 

     
 

Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm Kapsamında Yapılan Düzenlemeler Çerçevesinde Kamu İdareleri ve Özel Sektör İşletmelerinin Bağımsız Dış Denetimi

Ahmet Sinan Balyemez

92