Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2019 / Volume 10, Number 2, December 2019

Araştırma / Research Articles

Bilgi Merkezlerinde Kurumsal İmaj Uygulamaları

Corporate Image Practices in Information Centers

Yasin Şeşen, Elif Şeşen
1 - 18

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors

    Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu

   Hakkındaki Temel Değerlendirmeler

 

   Fundamental Evaluations About the Financial Status of Municipalities in the   
   Framework of
Some Institutional Studies

  

   Ahmet Ulusoy, Mustafa Tekdere

 


19 - 55

 

Sayılar/Issues    
 

  Farklı Boyutlarıyla Süreç Temelli Düşünceyi Anlamak

,

  Understanding Process Based Thinking With Different Dimensions

 

  Sevgi Arı

56 - 69

 

     
 

  Sınırlı Stratejik Ortaklık: Rusya-Çin İlişkileri

 

   Limited Strategic Partnership: Russia-China Relations

  

   Muhittin Tolga Özsağlam

70 - 90

 

     
  Değerlendirme / Review Articles    
 

  Siyasi Birlik Spektrumu: Liberalizm’den Özgürcü İlerlemeciliğe, Sol-Sağ Politika  
  Teorisi

 

  The Political Unity Spectrum: A Theory of Left-Right Politics, From

  Liberalism to Emancipatory Progressivism

Amin Sadeghi

91 - 105

 

     
  Kitap İnceleme / Book Review  
 

   Sosyo-Politik Narsisizm ve İktidar İlişkileri

Socio-Political Narcissim and Power Relations

Bülent Evre

106 - 110