Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi

European University of Lefke / Journal of Social Sciences

   
Yayın ve Danışma Kurulu/Editorial and Advisory Board Cilt 7, Sayı 1, Haziran   2016/ Volume 7, Number 1, June 2016

1. 2004-2012 Dönemi KKTC Ödemeler Dengesi Rezerv  Hareketlerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntem

Suphi Galip

1

 

Yazarlar için Bilgiler    
Notes for Contributors 2. KKTC’de Bankacılık Sektöründe Şube ve Personel Sayısındaki Gelişmeler ile Veri Zarflama Analizi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Etkinlik Analizi Çalışması

Tahir Yeşilada, Pelin Yaylalı

27

 

Sayılar/Issues    
  3. Çalışanların Psikolojik Sermaye Algıları Onların Duygusal Rol Davranışlarını Etkiler Mi?: Turizm Sektöründe Bir Araştırma

Arzu Uğurlu Kara, Memduh Begenirbaş

50

 

     
  4. Niyazi Berkes Düşününde “Laiklik” ve “Çağdaşlaşma” Kavramlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Gökhan Ak

67

 

     
  5. İzlanda’nın AB Şüpheciliği: Adaylıktan Çekilme Üzerine Bir İnceleme

 

Ekrem Yaşar Akçay

90